جک دو ستون 3 تن مدل HL-25A

جک دو ستون 3 تن مدل HL-25A

جک دوستونه هيدروليک مدل HL-25A دارای قفل ايمنی مکانيکی اتوماتيک و دستی است. بازوهای تلسکوپی قابل تنظيم آن استفاده دستگاه را برای انواع خودرو امکان پذير می سازد.جک های دوستونه برای انجام تغييرات مکانيکی و سرويس چرخ ها استفاده می شود و فضای کمتری را در محيط اشغال می کند.

 ردیف نام قطعات  ردیف نام قطعات
1 ستون شماره یک 6 بازویی بلند
2 ستون شماره دو 7 بازویی کوتاه
3 تودلی متحرک باربر 8 سیستم هیدرولیک
4 صفحه محافظ روی شاسی 9 تابلو کنترل برق
5 سیلندر 10