مولد نیتروژن اتوماتیک پرزان NG90A

مولد نیتروژن اتوماتیک پرزان NG90A

– دارای نمایشگر LCD

– دارای کیبرد برای تست  و کنترل اتوماتیک

– مجهز به کوپلینگ اتومات برای اتصال سریع

– مجهز به سیستم فیلتراسیون بزرگ ثانویه با دقت بسیار بالا برای جدا سازی آب و روغن

– مجهز به سیستم فول اتومات فیلتراسیون اولیه برای جدا سازی آب و روغن بصورت اتومات

– استفاده از سیستم فیلتراسیون دوبل اولیه و ثانویه باعث می شود که قطعات داخلی دستگاه دوام و کارایی بلند مدت داشته باشند.