تماس با ما

ایران – فارس – شیراز: خیابان تختی ( شهناز) روبروی باسکول

تلفن : 32241918 – 32244054 – 07132232506

فکس : داخلی 6

موبایل : 09171181992 زمانی


                  Adress: In Front of basskol Takhti st . shira. Iran

Tel : +987132241918 – 32244054- 32232506

                                            Mob :  +989171181992

                      Sales Manager : Mansour Zamani

                         Email : info@ jahantoolsco.com

  jahantools2007@gmail.com          

jahantools2007@yahoo.com